ОЙРАД СУДЛАЛ: хэл, угсаа, соёл сэдэвт

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Монгол улс                               Улаанбаатар                               2015 он

2015 оны 5-р сарын 21-23-нд Монгол улсын Улаанбаатар хотод болох
«ОЙРАД СУДЛАЛ: хэл, угсаа, соёл» сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний
хурал”-д эрдэмтэн, судлаачдыг урьж байна.

 Хурлын зорилго: Ойрад монголчуудын талаарх олон талт судалгааг хөгжүүлэх
Хуралд хэлэлцүүлэх асуудлын чиглэл: дэлхийд тархсан ойрадууд, ойрадын угсаа, түүх, хэл, соёл, аман зохиол, тод бичиг
Хурлын албан ёсны хэл: монгол, орос, англи

Илтгэл, өгүүлэлд тавигдах шаардлага:

 

 

• Илтгэлийн нэр, зохиогчийн бүрэн нэр, эрдмийн зэрэг, цол, байгууллагын нэр, эрхэлж байгаа ажил, харилцах утас, Е_mail
• Хэмжээ 4-10 хуудас
• Өгүүллийг Microsoft Word програм дээр А4 форматаар, шрифт Times New Roman, single интервал, үсгийн хэмжээ 12
• Өгүүллийн эцэст товч дүгнэлт, ном зүй байна

 

Хугацааны талаарх мэдээлэл

Оролцогчийн мэдүүлэг хүлээн авах: 2015.03.01 хүртэл
Оролцогчийн бүрэн илтгэл хүлээн авах: 2015.04.01 хүртэл
Хуралд ирэх: 2015.05.20
Хурал: 2015.05.21-23

 

*Хуралд оролцогчид замын зардал, байрны зардлыг өөрсдөө хариуцна. Зохион байгуулагч байгууллагаас хэвлэл, хоол, бусад зардлыг хариуцна.

 

Оролцогчийн материалыг This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E_mail-аар хүлээн авна.
Харилцах утас: 99059075, 99159490

 


ОЙРАД СУДЛАЛ: хэл, угсаа, соёл сэдэвт
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд оролцогчийн мэдүүлэг

Овог нэр(бүтнээр)

 

Хүйс

 

Эрдмийн зэрэг, цол

 

Байгууллага

 

Эрхэлж байгаа ажил

 

Шуудангийн хаяг

 

Харилцах утас, факс

 

E mail хаяг

 

Илтгэл, өгүүллийннэр

 

Хуралд биеэр оролцох (тийм, үгүй)