• Монголын ойрад аялгууг kирилл үсгээр галиглах тогтолцоо   / Sistem transcrifsion of Oirat language/