ОЙРАД СУДЛАЛЫН ТӨВ

ОЙРАД СУДЛАЛЫН ТӨВ нь ашгийн бус, эрдэм шинжилгээ-судалгааны байгууллага юм.

Зорилго

1. Ойрад судалгааг хөгжүүлэх
2. Ойрад монголын хэл-соёлын өвийг хамгаалах

Үйл ажиллагааны чиглэл :

• Ойрад хэл аялгуу, аман зохиол, тод бичиг, угсаа-соёлын судалгаа хийх

• Угсаа-хэл-соёлын материалыг баримтжуулах, задлан шинжлэх, хадгалах

• Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

• Эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг, сургалт зохион байгуулах

• Судалгааны бүтээл, ном, товхимол хэвлэн нийтлэх

• Тус байгууллагын зорилгыг дэмжих дотоод, гадаадын байгууллага, эрдэмтэн, судлаач, хувь хүмүүстэй хамтран ажиллахCENTRE OF OIRAT STUDIES

The Centre of Oirat Studies is non-profit research organization.
Aims to:

1. Develop research on Oirat studies
2. Protest cultural values of Oirat Mongolia

Activities:

• make research and collect data on Oirat language, oral literature, Clear script (Todo bichig) and ethnoculture
• document, analyze and deposit materials of ethno-culture, ethno-language
• develop proposal for international project and implement relative programs and projects
• organize conference, discussion and traning
• publish research materials, brochures and books
• collaborate with organization, scholars and individuals who can support or interest in our purpose