НОМЫН САН

Манай номын сан нь дараах чиглэлийн номтoй;

  • Монгол судлал, алтай судлал, ойрад судлал, хэл шинжлэлийн ном, бүтээл
  • Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүд
  • Тод бичгийн эх бичиг, түүний судалгаанууд
  • Ойрадын аман зохиолын дээж
  • Түүхэн зохиолууд

Хэлний лаборатори;тоног төхөөрөмж, хэлний програмууд,

                                   Offise програмуудаас бүрдэнэ.

Хэл, соёлын архив: ойрад судлалын ховор ном, тод бичгийн судраас гадна аudio, video,

movie, photo, elan, metadata, dictionary, transcription, annotation, translation зэрэг

хэл,соёлын дижитал материалууд хадгалагдаж байна. 10000 гаруй файлын сантай.

 

 

.